Kasacja pojazdów

Zgłoś pojazd

wypełnij poniższy formularz lub zadzwoń

515-115-115 i wybierz wewnętrzny 2

KUPUJEMY KAŻDE AUTA STARE I NOWE , CAŁE I USZKODZONEDokumenty wymagane do kasacji

w przypadku gdy właścicielem jest firma

 • Jeśli auto było w ewidencji środków trwałych – firma oddająca auto do demontażu wystawia fakturę VAT z „odwrotnym obciążeniem”
 • Dowód rejestracyjny - w przypadku gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję lub zagubiony - kserokopia dowodu rejestracyjnego – wydana przez właściwy wydział komunikacji potwierdzona pieczęcią wydziału
 • Pokwitowanie z policji - w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję
 • Karta pojazdu - jeżeli była wydana (w razie zagubienia karty oświadczenie o zagubieniu karty)
 • Oryginał umowy kupna sprzedaży pojazdu - jeżeli auto nie zostało przerejestrowane na danego właściciela. W przypadku gdy umów jest więcej niż jedna muszą zostać dostarczone wszystkie umowy od właściciela w dowodzie rejestracyjnym do obecnego właściciela - ciągłość umów.

Właściciel/Właściciele lub osoba upoważniona przez właściciela do dokonania złomowania pojazdu z dowodem osobistym prawem jazdy lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem, adresem zameldowania i numerem pesel właściciela pojazdu.

 • Upoważnienie dla osoby oddającej pojazd w imieniu właściciela/właścicieli (firmy)
 • KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Uwaga!

Jeśli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję wymagana jest:

- karta pojazdu

- pokwitownie z policji

- Jeżeli karta nie była wydana – kserokopia dowodu rejestracyjnego – wydana przez wydział Komunikacji potwierdzona pieczęcią wydziału

Wymagane dokumenty do kasacji

osoba prywatna

 • Dowód rejestracyjny – w przypadku gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję lub zagubiony - kserokopia dowodu rejestracyjnego – wydana przez właściwy wydział komunikacji potwierdzona pieczęcią wydziału
 • Pokwitowanie z policji - w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję
 • Karta pojazdu jeżeli była wydana (w razie zagubienia karty oświadczenie o zagubieniu karty)
 • Oryginał umowy kupna sprzedaży pojazdu , jeżeli auto nie zostało przerejestrowane na danego właściciela. W przypadku gdy umów jest więcej niż jedna muszą zostać dostarczone wszystkie umowy od właściciela w dowodzie rejestracyjnym do obecnego właściciela - ciągłość umów.

Właściciel/Właściciele lub osoba upoważniona przez właściciela do dokonania złomowania pojazdu z dowodem osobistym prawem jazdy lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem, adresem zameldowania i numerem pesel właściciela pojazdu.

 • Upoważnienie dla osoby oddającej pojazd w imieniu właściciela lub właścicieli

Uwaga!

Jeśli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję wymagana jest:

- karta pojazdu

- pokwitownie z policji

- Jeżeli karta nie była wydana – kserokopia dowodu rejestracyjnego – wydana przez wydział Komunikacji potwierdzona pieczęcią wydziału