Zapytania ofertowe

My alt text
My alt text

W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu
„Podniesienie poziomu efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „REMI SERWIS AUTO” s.c.”
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

 zapraszamy do składania ofert na usługę:  

Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,02 do 14,05 KWp

Zapytanie

Rozstrzygnięcie

Informujemy, że w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego nr 1/02/2019 z dnia 28.02.2019 r. wpłynęło 7 ofert na realizację zamówienia.

Po przeprowadzeniu oceny, wybrano ofertę firmy MBM Solar Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, na kwotę 52 467,41 zł. netto.

 

Kompleksowej termomodernizacji budynku,
wymiany indywidualnego źródła ciepła
oraz budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych

Zapytanie 4

Zapytanie 2

Zapytanie 1Więcej informacji na temat ogłoszenia znadziesz w Bazie Konkurekurencyjności